INFO, PASY, VIZA, MZV


 

UPOZORNĚNÍ  


PASY PRO VŠECHNY DĚTI  I KOJENCE

 

Od 27.června 2012 musí mít vlastní pas i děti.

  Nařízení, které ruší zapisování dětí do dokladů dospělých,

je závazné pro všechny členské státy EU.Vydání cestovního pasu
Ve lhůtě 30 dnů
Při vyřizování pasu je vždy nutno vrátit původní pas, nebo alespoň předložit dosud platný pas! Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vyřizuje pouze na pověřeném úřadě podle místa trvalého pobytu občana. Žádost o cestovní pas a fotografie se pořizuje osobně na pověřeném úřadě. Zastoupení není přípustné.

Pasy s biometrickými údaji (děti do 15 let)
- stojí
100,- Kč a platí po dobu pěti let
- úřady ho vydávají do 30 dnů
- rodiče musí na úřad přinést
osvědčení o státním občanství(při vystavení prvního pasu), rodný list dítěte, rodný list rodiče, pas rodiče nebo občanskýprůkaz, ve kterém je dítě do 15 let zapsáno
- co naopak rodiče nepotřebují, jsou fotografie dítěte, dítě se fotí přímo na úřadě

 

Rychlopasy (děti do 15 let)
- stojí 1.000,- Kč a platí po dobu šesti měsíců
- úřady ho vydávají do 15 dnů
- rodiče musí na úřad přinést stejné doklady jako u pasu biometrického (případné osvědčení o státním občanství, rodný list a občanský průkaz rodiče),

- potřebují také dvě fotografie ( dítě se nefotí na úřadě )
Věk 15 – 18 let:
Žádost o vydání cestovního pasu pořizuje občan do 18 let se svým rodičem (popřípadě zákonným zástupcem)!
Platnost cestovního pasu je 10 let.
Předloží se:
  OP žadatele;
  OP rodiče (popř. zákonného zástupce);
 správní poplatek je 600,- Kč;
Vyhotovený cestovní pas si přebírá žadatel se svým platným občanským průkazem!

Nad 18 let:
Platnost cestovního pasu je 10 let.
Předloží se:
 platný občanský průkaz;
 správní poplatek za cestovní pas 600,- Kč;
Vyhotovený cestovní pas si přebírá občan osobně s platným občanským průkazem

Ve lhůtě do 15 dnů
ZRYCHLENÝ CESTOVNÍ PAS (cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji)
Předloží se
 2 fotografie;
 vyplněná žádost;
 platný občanský průkaz;
 u dětí do 15 let je nutno doložit RL. Žádost o cestovní pas podává vždy rodič (zákonný zástupce);
 pokud se umí žadatel podepsat je nutný jeho podpis;
 občan od 15 do 18 let podává žádost o cestovní pas se svým rodičem (popř. zákonným zástupcem)! Pokud podává žádost o cestovní pas otec/matka za své dítě ve věku 15 – 18 let, musí mít neověřenou plnou moc dítěte a jeho platný OP.


Cestovní pasy
Druh CP
Věk žadatele
Cena  Kč
Platnost
Lhůta vydání


Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
   0 - 15 let     100,-    5 let     30 dnů
 
Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
  nad 15 let     600,-    10 let     30 dnů


Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez  nosiče dat s biometrickými údaji
  0 - 15  let    1000,-   6 měsíců   do 15 dnů            


Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez  nosiče dat s biometrickými údaji
nad 15 let      1500,-   6 měsíců   do 15 dnů 

 

**********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

www.mzv.cz

 

**********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************

Cestovní doklady do Chorvatska

 

V návaznosti na jednání zástupců AČCKA dne 29.6. na Ministerstvu zahraničních věcí ČR si Vás dovolujeme odkázat na sdělení Ministerstva vnitra ČR ohledně požadovaných cestovních dokladů do zahraničí.

Obecně platí následující pravidla: • Pokud cestujete do jiné země Schengenu či EU, stačí vám platný občanský průkaz. To platí i pro vaše děti. • Pokud cestujete do země mimo EU, potřebujete platný cestovní pas pro Vás i pro Vaše děti.

Zvláštním případem je cestování na občanský průkaz například do Chorvatska: Některé státy, jmenovitě Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko, umožňují občanům České republiky vstup a pobyt i s platným občanským průkazem.

Ministerstvo vnitra ČR jejich jednostranné opatření respektuje, nicméně upozorňuje, že česká právní úprava zákona o cestovních dokladech uvádí, že překračovat vnější hranici Evropské unie je možné pouze s platným cestovním dokladem. Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu nebo překročit vnější schengenskou hranici do dalších států, se kterými ČR uzavřela příslušnou bilaterální smlouvu – ani jeden z těchto případů se však netýká výše uvedených států, a to i v případě, kdy jednostranně umožňují vstup na své území pouze s občanským průkazem.

Cesty do výše zmíněných zemí např. autem nebo autobusem pouze s občanským průkazem jsou na vlastní riziko. Cesty z českých mezinárodních letišť jsou možné pouze s pasem.

Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU; stává se jím pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno v mezinárodní smlouvě, proto k vycestování mimo území EU zpravidla nestačí a je potřeba použít cestovní pas. To platí i v případě, že překročíte vnější hranici EU/Schengenu v jiném státě EU/Schengenu.

Z výše uvedeného plyne, že překračování vnější hranice EU např. na českých mezinárodních letištích v případě cest do výše uvedených balkánských zemí je možné pouze s platným cestovním dokladem.

Sdělení naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-na-dovolenou-letos-za-jinych-podminek.aspx

Dle sdělení Velvyslanectví Chorvatské republiky a Ministerstva zahraničních věcí ČR:

Chorvatské úřady uznávají jako cestovní doklad pro vstup do Chorvatska platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR obsahující strojově čitelnou zónu. Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

Upozorňujeme, že od 27. června 2012 musí být pro cesty do zahraničí každý občan ČR, včetně dětí, vybaven vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem příp. občanským průkazem). Po tomto datu již nebude možné cestovat ani do Chorvatska s dětmi zapsanými v cestovním pase nebo občanském průkaze rodičů. Dle sdělení Velvyslanectví Chorvatské republiky mohou děti vycestovat do Chorvatska i na tzv. dětský občanský průkaz.

Pokud dítě necestuje společně s rodiči, nemusí již být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby.

Povolení cestovat letecky na občanský průkaz do Chorvatska znamenalo v loňském roce jednostranný krok chorvatské vlády, která povoluje vstup na území Chorvatska letecky i na občanský průkaz. České společnosti se však řídí platnými zákony, které povolují při letecké dopravě pouze cestovní pas. Viz vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zdroj: AČCKA

 

**********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************