Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky – CA MONIKA

Internetové stránky www.letem-svetem.cz spravuje, aktualizuje a provozuje cestovní agentura CA MONIKA, která vznikla v roce 2008. CA MONIKA prodává zájezdy cestovních kanceláří, se kterými je řádně sjednaná a uzavřená smlouva o zprostředkování prodeje zájezdů. Dále CA MONIKA nabízí i jiné služby či jejich zprostředkování ať už se jedná o prodej letenek, ubytování a podobně. CA MONIKA provádí pravidelně kontrolu a kvalitu nabízených zájezdů či služeb. Prioritní záležitostí je to, zda cestovní kanceláře, se kterými je sjednána spolupráce, mají sjednané platné pojištění proti úpadku. Toto platné pojištění proti úpadu je klientům předáváno spolu s cestovní smlouvou. CA MONIKA má výsadní právo aktualizovat, případně opravovat možné nepřesnosti v nabídce zájezdů, které mohou vzniknout při jejich automatickém či manuálním zadáním do rezervačního systému.

 

Garance ceny za zájezdy

Cena, za kterou si zájezd vyberete je stejná, jako u cestovní kanceláře, která Vámi vybraný zájezd realizuje. CA MONIKA získává finanční provize přímo od cestovních kanceláří. Takže se cena zájezdu přes CA MONIKA díky zprostředkování Vámi vybraného zájezdu, nikdy nenavýší.

 

Objednávka zájezdu

CA zarezervuje Vámi vybraný zájezd, pokud objednávka splňuje všechny potřebné náležitosti a formality. Jestliže není možné daný zájezd u CA MONIKA z jakéhokoliv důvodu zarezervovat, CA Vás jako zákazníka o této skutečnosti bezodkladně informuje sjednanou formou (e-mail, SMS). V případě, že je rezervace zájezdu úspěšná a proběhla v naprostém pořádku, je klient informován kupříkladu telefonicky či mailem nebo na jiný kontakt, který je zapsán na objednávce pracovníkem CA MONIKA. CA MONIKA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zájezdu, která nesplňuje předepsané a nutné náležitosti, i tehdy, jestliže jsou uvedeny údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. 

 

Cestovní smlouvy

Vyplněnou cestovní smlouvu CA MONIKA zasílá okamžitě a bez zbytečného odkladu po potvrzení rezervace zákazníkovi. Cestovní smlouva je zpravidla zasílána e-mailem nebo poštou, dle možností či přání zákazníka, případně časového prostoru pro realizaci smlouvy. Spolu se smlouvou CA zašle i pokyny, díky kterým snadno cestovní smlouvu vyplníte a zároveň pokyny k zaplacení zálohy či doplatku, nebo pouze doplatku, doklad o pojištění cestovní kanceláře proti úpadku a všeobecné podmínky pro účast na zájezdech, případně další potřebné dokumenty. Zákazník podepsanou smlouvu musí co nejdříve odeslat zpět do CA uvedenou či sjednanou formou. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA neodpovídá za případné následky zpožděné platby (ze strany CA může v tomto případě dojít i ke stornování rezervace ). Smlouva nabývá platnosti tehdy, jestliže je cestovní smlouva podepsána a zaslána zpět do CA, dále při obdržení zálohy, či celé platby za zájezd na účet CA nebo v hotovosti na provozovně CA.  

 

Pokyny pro platbu

Pokyny pro platbu u zahraničních či tuzemských zájezdů jsou stanoveny následovně: zákazník zaplatí určené % zálohy (dle pořádající CK) z celkové ceny zájezdu a 1 měsíc před odjezdem je třeba zaplatit doplatek do výše plné ceny za vybraný zájezd. Jestliže se jedná o zájezd typu Last Moment v kratší době méně než 1 měsíc před nástupem, zákazník zaplatí vždy celou cenu za zájezd v co nejkratším termínu.

Platbu lze učinit na účet CA MONIKA nebo pořádající CK, a to bankovním převodem, složením hotovosti na pokladně banky, či složením finanční hotovosti přímo v pobočce CA nebo CK. 

 

Potřebné cestovní doklady

Mezi potřebné cestovní doklady, bez kterých se neobejdete, patří ubytovací poukazy (vouchery), letenky popř. cestovní pojištění. Tyto potřebné doklady jsou Vám doručeny dle Vámi zvoleného způsobu, v závislosti na časovém prostoru. Zákazníkům zasíláme doklady , nutné k zájezdu elektronicky e-mailem, eventuelně poštou. U zájezdů Last minute bývá nejčastější formou osobní vyzvednutí potřebných dokladů na letišti, v den odjezdu u zástupce CK. 

 

Stornování poplatků

V případě zrušení zájezdu před podpisem smlouvy jsou storno poplatky nulové. Pokud již byla smlouva podepsána, storno poplatky jsou stanoveny v podmínkách CK, která zájezd pořádá,. Tyto podmínky dostane při podpisu cestovní smlouvy. CA MONIKA žádné storno poplatky neúčtuje. Doporučujeme tedy uzavření pojistky na storno zájezdu pro případ zrušení zájezdu - podrobné informace Vám budou podány v CA.